Links algemeen

Links met onderverdeling.

Algemeen
Bijbel
 
Catechese
 
Diaconaat
 
Historie
 
Kerk en kunst
 
Kerkelijke Opleidingen
 
Kerkgenootschappen binnenland
 
Kerkgenootschappen buitenland
 
Kerkmuziek
 
Kinderen/jongeren
 
Liturgie
 
Musea
 
Nieuws en Media(kerk en religie)
 
Oecumene
 
Oecumenische organisaties (algemeen)
 
Oud-Katholiek
 
Overheid
 
Pastoraat
 
Religie
 
Unie van Utrecht
 
Vernieuwingsbewegingen in kerken
 

Algemeen

Geloven
Digitaal Theologisch Centrum
Godsdienst verzameling links
Isidorusweb-index voor surfende katholieken
Kerk Klikwijzer
Kerknet Vlaanderen
Christendom
Idee en Kerk
Katholieke starttips
Katholiek Nederland
Verhalenman
www.rvkgouda.nl

Bijbel

Bijbel startpagina
Bijbel en Onderwijs
 
Bijbels Museum
 
Bijbelweb
 
Bijbelzoeksysteem+ gids in 4 vertalingen
 
De bijbel in de Nederlandse cultuur
 
Katholieke Bijbel Stichting
 
Nederlands Bijbelgenootschap
 
Online Bijbel versies
 
Raad voor Contact en Overleg betreffende de Bijbel
 
Statenvertaling -online
 
Willibrordbijbel online
 

Catechese

Catechese
Christendom (verzamelgids.nl)
 
Godsdienst/Levensbeschouwing ( docentenplein )
 
Levensbeschouwing studiehuis
 
SGO-uitgeverij over geloofsopvoeding, Hoevelaken
 

Diaconaat

Amnesty International
Disk arbeidspastoraat
 
Oikocredit
 
Stichting Goed Werk.
 
KerkeninActie
 
Kerkelijke organisaties
 

Historie

Trajecta, tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven.
Katholiek Documentatiecentrum (KDC),Nijmegen
 
Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum in Leuven, Belgie.
 

Kerk en kunst

Ikonen
Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland
 

Kerkelijke opleidingen


Oud-Katholiek Seminarie - Utrecht
 
Alt-Katholisches Seminar der Universiteit Bonn

Christkatholisch-theologische Fakulteit der Universiteit Bern
 
Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving
 
Theologische faculteiten Nederlandse Universiteiten
 
Theologie & Godsdienstwetenschappen
 

Kerkgenootschappen binnenland

Algemeen Doopsgezinde Sociëteit
Anglicanen
 
Evangelische Broedergemeenten in Nederland
 
Kerken in Nederland
 
Leger des Heils
 
Orthodoxe kerken
 
Remonstrantse Broederschap
 
Rooms-Katholieke Kerk in Nederland
 
Protestantse Kerk in Nederland
 

Kerkgenootschappen buitenland

Anglicaanse wereldkerk
Anglicanen in Europa
 
Kerkgenootschappen Europa
 
Vaticaan
 
Kerknet Vlaanderen
 
Selbstaendige Evangelisch-Lutherische Kirche
 
Church of England
 
Free Church of Scotland
 
Oud-Katholieke kerk Duitsland
 
Oud-Katholieke kerk Oostenrijk
 
Oud-Katholieke kerk Tsjechië
 
Oud-Katholieke kerk Zwitserland
 
Reformed Church in America

Independent old catholic church of America
Christian Reformed Church in North America
 
Protestant Reformed Churches in America
 
Canadian and American Reformed Churches
 
Free Reformed Churches of North America
 
Netherlands Reformed Congregations
 
Heritage Netherlands Reformed Congregation
 
Orthodoxe kerken
 
Presbyterian Church USA
 

Kerkmuziek

Kerkmuziek verzameling links
Kerkorgels startpagina
 
Kerkorgel pagina
 
Kerkorgelslinkfabriek
 
Koorzangers
 
Het orgel
 
Het orgel en KNOV
 
Koenraad Ouwens
 

Kinderen/ jongeren

International Old Catholic Youth (IOCY)

Liturgie

Liturgie.net
Leerhuis en Liturgie
 
Katholiek het jaar door
 
Werkgroep voor Liturgie, Heeswijk
 
Koenraad Ouwens
 

Musea

Museum Catharijneconvent Utrecht
Bijbels Museum Amsterdam
 
Bijbels Openluchtmuseum Heilige Land Stichting
 
Joods Historisch Museum Amsterdam
 

Nieuws en media (kerk en religie)

Bronnen van religieus Nieuws
Rknieuws
 
Dagblad Trouw
 
Katholiek Nieuwsblad
 
IKON Nieuws
 
IKON teletekst
 
Teletekst algemeen
 
Teletekst RKK
 
Teletekst Actueel nieuws
 
RKK
 
Media RKK
 
8 religieuze omroepen
 
Katholieke ontmoetingen
 
Reli-update
 

Oecumene

CHJC, vereniging van christelijke homo's en lesbiennes
IKON
 
Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord
 
Oecumenisch RK bisdom Utrecht
 
Taize
 

Oecumenische organisaties

Conferentie van Europese Kerken (CEC)
Wereldraad van kerken
 
Raad van Kerken in Nederland
 

Oud-katholiek

International Old Catholic Youth(IOCY) / Internationale Alt-Katholische Jugend (IAKJ)
Missie St Paulus
 
Society of St. Willibrord ( Anglican, Old Catholic )
 
Oud-katholieke jeugdkampen
 
Bond van Oud-katholieke Vrouwen
 
Voorjaarskamp
 
Overheid

Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO)

Pastoraat

Studentenpastoraat
Spiritualiteit
 
Spiritualiteit en meditatie
 
Abdijweekenden
 
Bezinningscentra
 
Wereldgebedsdag
 
Levensvragen
 - (IKON)

Religie

Religie http://religie.beginthier.nl/
Religie http://www.antenna.nl/menu/religie.html
 
Religie : http://www.start2000.nl/religie.htm
 
Religie ; http://religie.boogolinks.nl/
 
Religie en levensbeschouwing
 

Unie van Utrecht

Unie van Utrecht website (overzicht in het Engels en Frans)
Oud-Katholieke Kerk van Duitsland
 
Christelijk Katholieke Kerk van Zwitserland
 
Oud-Katholieke Kerk van Oostenrijk
 
Oud-Katholiek Kerk van Tsjechië
 
Oud-Katholieke Kerk in Frankrijk
 
Pools-Nationale Kerk ( in Polen )
 
Oud-katholieken in Italië
 


Vernieuwingsbewegingen in kerken

Bijzantijnse gemeenschappen in Nederland
Charismatische Werkgemeenschap Nederland (CWN )
 
Katholieke Charismatische Vernieuwing
 
Cursillo Nederland
 
De Marienburg Vereniging
 
The New Catholic Movement
 
Werkgroep katholieke Jongeren

Website Oud-Katholieke Parochies H.Johannes de Doper en H.Bartholomeus |Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum|

Disclaimer