Beheer, adressen, rekeningen

Parochie van de H. Bartholomeus Kerkgebouw : Wal 30 te Schoonhoven.


Koster: hr. R.Luiken Wal 32, 2871 BC Schoonhoven 0182- 385280.

Berichten voor het kerkbestuur: secretaris@schoonhoven.okkn.nl


Rekeningnummers van de kerk: NL32INGB0000506948 of NL74ABNA0457379448

(beide rekeningen ten name van  Oud-Katholieke Parochie van de H.Bartholomeus te Schoonhoven)

Website Oud-Katholieke Parochies H.Johannes de Doper en H.Bartholomeus |Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum|

Disclaimer