Beheer, adressen, rekeningen

Parochie van de H. JoH. De Doper Kerkgebouw: Hoge Gouwe 107 te Gouda

Rekeningnummers van de kerk:

NL91INGB0000554871  of  NL56RABO0116946709
Ten name van:
Penningmeester Oud.Kath.Kerk Gouda

=============================================================

Organisten/koorleiders:  mevr. Eveline M. Jansen en hr M.J. Lippe

=============================================================

Stichting Restauratie van de Oud-Katholieke kerk Gouda

p/a Gandhiweg 46, 2807 RH Gouda 

rekeningnr.NL49ABNA0427819245 tnv Stichting Restauratie Oud Katholieke Kerk te Gouda 

https://restauratieokg.blogspot.nl

Contact voor verhuur : Robert Vuijk : rvuijk@telfort.nl  

Website Oud-Katholieke Parochies H.Johannes de Doper en H.Bartholomeus |Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum|

Disclaimer