Statuut voor de OKKN

Voor iedere organisatie zijn er spelregels nodig. Voor de Oud-Katholieke Kerk van Nederland staan die spelregels in het statuut. De Commissie voor het Kerkrecht heeft in de jaren 2004-2005 gewerkt aan het beter bij de praktijk brengen van de kerkelijke regelgeving en het harmonieus integreren van allerlei correcties en wijzigingen, die zich in de loop van de tijd hadden voorgedaan. En - niet onbelangrijk- om tot een concentratie te komen op de hoofdlijnen, er wordt in het statuut dan ook regelmatig verwezen naar uitvoerings- en andere reglementen. 
De synode besprak het statuut in november 2005 en november 2006 en adviseerde positief aan het bestuur van de kerk met daarbij enkele kanttekeningen.
Het Collegiaal Bestuur stelde begin dit jaar de tekst van de 5e Uitgave definitief vast. De nieuwe versie in van kracht geworden met ingang van 1 september 2007.

In de nieuwe versie van het statuut is voor het eerst een preambule opgenomen, waarin de historische achtergrond en de ecclesiologische (kerkleer) beginselen kort zijn weergegeven. Het statuut wordt daarmee in een perspectief geplaatst.

De integrale tekst (pdf) is hier te vinden.

De Vijfde Uitgave van het Statuut - 2007 is te verkijgen bij het Bisschoppelijk Bureau te Amersfoort.

Website Oud-Katholieke Parochies H.Johannes de Doper en H.Bartholomeus |Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum|

Disclaimer