Dankwoord

Dankwoord

Na de bijzondere eucharistieviering van het hoogfeest van Pinksteren en de persoonlijke ontmoetingen op de zaterdag daarna zijn Idelette en ik vol van dankbaarheid voor het mooie afscheid. De goede organisatie en de inzet van kerkbestuur, organist, zangers, kinderkerkleiding, en de dienaren aan het altaar, hebben van het afscheid een waardig en groots gebeuren gemaakt. 

Pinksteren is van oudsher een oogstfeest. En dat was het nu ook. Het afscheid was een tijd van oogsten en delen van het goede dat is voortgebracht. Wkunnen hierdoor gesterkt en dankbaar verder gaan.

De hartverwarmende woorden, de toespraken, en de mooie cadeaus, o.a.de vijgenboom, de map met herinneringen en goede wensen, die ik heb ontvangen, waren buitengewoon. Ze zullen me nog regelmatig doen terugdenken aan Gouda. Dank!

Nogmaals: het ga u goed en wees gezegend met de zegen van de Allerhoogste.


Vleuten, 31 mei 2021
Henk Schoon

Website Oud-Katholieke Parochies H.Johannes de Doper en H.Bartholomeus |Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum|

Disclaimer