BEPERKTE NIEUWE MAATREGELEN VOOR KERKEN

BEPERKTE NIEUWE MAATREGELEN VOOR KERKEN

Samen met miljoenen anderen keken we gisteren opnieuw naar een persconferentie over nieuwe maatregelen in de strijd tegen het coronavirus dat de wereld nu al maanden in zijn greep houdt. Het kerkelijk leven valt, op een aantal uitzonderingen na, buiten de extra maatregelen. Vieringen kunnen doorgaan onder de voorwaarden zoals ze de afgelopen maanden golden. Dat ontslaat ons echter niet van de verantwoordelijkheid zeer zorgvuldig met de huidige situatie om te gaan.

We gedenken in onze gebeden allen die extra getroffen zijn door deze crisis, hetzij in lichaam of geest, hetzij in sociale of economische zin. We gedenken bovendien de overheden en allen die in deze tijd lastige beslissingen moeten nemen. Waar ons sociale leven opnieuw wordt geraakt en we elkaar minder kunnen ontmoeten de komende drie weken, hopen we met de regering dat de nieuwe maatregelen het gewenste resultaat voor de volksgezondheid zullen opleveren.

Onderstaand het bericht dat vanmiddag onder parochies en pastores verspreid.


Website Oud-Katholieke Parochies H.Johannes de Doper en H.Bartholomeus |Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum|

Disclaimer