Hervatting online Eucharistievieringen

Omdat het niet voor iedereen mogelijk is in de kerken mee te vieren wordt een structurele mogelijkheid gecreëerd om de eucharistievieringen in de kathedrale kerken (Utrecht en Haarlem) via een livestream verbinding bij te wonen. De hiervoor benodigde inrichting laat iets langer op zich wachten dan voorzien was. Om die reden zal de tweewekelijkse livestream vanuit de oud-katholieke parochiekerk van de H. Georgius in Amersfoort worden hervat.

lees verder 

Website Oud-Katholieke Parochies H.Johannes de Doper en H.Bartholomeus |Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum|

Disclaimer