Gedachten bij de viering van de 2e zondag na Pinksteren, 14 juni 2020

Lezingen
Jesaja 12, 1-6
Romeinen 5, 6-11
Matteüs 9,35 - 10,15

 

Overweging
In het evangelie van deze zondag ziet Jezus de menigte als een kudde die zonder herder verwaarloosd is en uiteengedreven. Deze zondag heeft echter aan het begin van de viering de introïtus Deus illuminatio: ‘God is mijn licht en mijn leidsman (ook wel ‘mijn ... Lees verder>>

Website Oud-Katholieke Parochies H.Johannes de Doper en H.Bartholomeus |Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum|

Disclaimer