Gedachten bij de viering van de 2e zondag na Pinksteren, 14 juni 2020

Lezingen
Jesaja 12, 1-6
Romeinen 5, 6-11
Matteüs 9,35 - 10,15

 

Overweging
In het evangelie van deze zondag ziet Jezus de menigte als een kudde die zonder herder verwaarloosd is en uiteengedreven. Deze zondag heeft echter aan het begin van de viering de introïtus Deus illuminatio: ‘God is mijn licht en mijn leidsman (ook wel ‘mijn redding’). Voor wie zou ik vrezen?’ De wijze waarop Jezus naar de menigte ziet is een verwijzing naar het boek Numeri. Daar zegt Mozes dat het volk als een kudde zonder herder wordt als hij zou sterven en er geen opvolger door God wordt aangesteld. God laat dan zien dat hij de leidsman is, zoals in de introïtus is gezongen en zegt dat Jozua moet worden aangesteld en de handen opgelegd en een deel van de glans die op Mozes is moet krijgen. Zo laat God zien dat hij de gemeenschap niet alleen heeft uitgevoerd uit Egypte maar ook zal doen ingaan in het Beloofde Land. Hij laat ze niet als schapen verloren gaan in de woestijn. Hij stelt herders aan om hen te voeren van uittocht naar intocht, van de duisternis naar het licht, van angst naar vertrouwen, van honger naar verzadiging, van verwaarlozing naar verzorging, van voorgejaagd worden naar veiligheid en rust, van uiteengedreven zijn naar eenheid en van uitgeworpen zijn naar een onderdak vinden en een thuis.

Voor wie zou ik vrezen kan de Psalmist zeggen, omdat hij weet in wie hij zijn vertrouwen stelt: in God, de Heer, zijn redder. Met vrijwel gelijke bewoording zegt de profeet Jesaja: ‘Ja, God is mijn redding. Ik stel mijn vertrouwen op Hem. Ik vrees niet!’

God zij geloofd met muziek – eventjes niet met gemeentezang – maar niet met minder kracht en overtuiging. Getalsmatig mag de gemeente dan zijn verdeeld door de coronamaatregelen, en de gelovigen die in een kerkgebouw bijeen mogen komen, zijn in getal afgenomen. Maar de wil om God te loven en de glans van dankbaarheid zijn er niet minder door geworden. Integendeel. Wij delen die glans van goddelijke heerlijkheid onverminderd sterk en blijven vertrouwen in God, de leidsman bij uitstek, en in de herders die hij aanstelt en blijft aanstellen om de kudde, zijn gemeente, te leiden.

                                                                                                                                              Pastoor Henk Schoon

 

Gebed

Heer, sterk ons geloof in uw onvoorwaardelijke liefde
en geef, dat wij in vol vertrouwen ons tot u keren
en weer ten volle leven
in de glans van uw aanschijn.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U in de eenheid van de heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Website Oud-Katholieke Parochies H.Johannes de Doper en H.Bartholomeus |Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum|

Disclaimer