Thuiscollecte voor de viering van de 3e zondag na Pinksteren, 21 juni 2020

U kunt de thuis-collecte van de vieringen via een betaalopdracht overmaken van uw bankrekening naar de bankrekening van de parochie NL91INGB0000554871 ten name van Penn Oud-Katholieke Parochie Gouda onder vermelding van ‘collecte online viering(en) ……. (datum)’.

U kunt ook een bedrag overmaken voor meerdere online vieringen tegelijk. Vermeldt u dan erbij om welke periode het gaat. Wie liever per online viering wil bijdragen aan de collecte kan dat makkelijk doen via de betaallink uit de Nieuwsbrief die u hebt ontvangen of die op de website van de parochie staat www.gouda.okkn.nl. Er opent zich dan een pagina van de ING-bank waarbij u via i-deal kunt betalen. Er staat standaard 5 euro ingevuld. U kunt dat bedrag wijzigen naar bijvoorbeeld het bedrag dat u gebruikelijk in de kerk in de collecteschalen legt of naar elk ander bedrag dat u wilt geven.

Om te betalen, klik op onderstaande link. Soms moet u de toets ctrl ingedrukt houden terwijl u klikt.

Link thuiscollecte viering 21 juni Gouda

 

 

 

 

 

Website Oud-Katholieke Parochies H.Johannes de Doper en H.Bartholomeus |Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum|

Disclaimer