Toelichting op het gebruiksplan (voorzichtig begin van de vieringen m.i.v. 7 juni

Voorzichtig begin van de vieringen per 7 juni 2020

Als de landelijke cijfers van de overledenen en de ic opnames niet weer gaan stijgen en een piek vertonen, zal op zondag 7 juni voorzichtig begonnen kunnen worden met vieringen in ons mooie kerkgebouw.

Bijna drie maanden lang dachten wij aan de woorden van de Psalmist ‘Hoe verblijd was ik toen mij gezegd werd: Laat ons opgaan naar het huis des HEEREN.’ (Ps.122,1). Wanneer zou dat moment zijn? We mogen dan ook verheugd zijn dat nu dit moment is aangebroken.

Tegelijk met die vreugde is er het nuchtere besef dat we niet onvoorzichtig mogen zijn als wij samen komen in een ruimte. Om de vieringen op verantwoorde wijze te kunnen doen heeft het kerkbestuur  een gebruiksplan gemaakt. Dit plan was vereist om toestemming van aartsbisschop-elect Bernd  te krijgen om het kerkgebouw te mogen gebruiken voor vieringen.

Aan de basis van dit gebruiksplan ligt het protocol van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland ‘Kerk-zijn in deanderhalvemetersamenleving’ (versie 1.1)

https://www.okkn.nl/pagina/4285/okkn_protocol_kerk-zijn_in_de_an

Begin deze week ontving het kerkbestuur bericht van het bisschoppelijk bureau dat het gebruiksplan voor vieringen in de parochie van de H.Johannes de Doper is goedgekeurd. U kunt het gebruiksplan downloaden vanaf deze homepage. Dat is aan te raden voor een ieder die zich wil aanmelden om deel te nemen aan een viering in ons prachtige kerkgebouw.

Het kerkbestuur

Website Oud-Katholieke Parochies H.Johannes de Doper en H.Bartholomeus |Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum|

Disclaimer