Home

Aanmeldformulier gemeentevergadering

AANMELDINGSFORMULIER GEMEENTEVERGADERING 15 OKTOBER A.S.

 

Aanmelding kan via dit aanmeldingsformulier vanaf maandag 5 oktober tot en met donderdag 8 oktober, via e-mail bij Hans Camfferman camfferman27bamb@live.nl of telefonisch bij Marja Beyers.
In het laatste geval dient men de gegevens van het aanmeldingsformulier mondeling aan haar ... Lees verder>>


De Oud-Katholieke parochies van Schoonhoven en Gouda delen deze website.  

Indien u vragen heeft gebruik het contactformulier. Algemeen emailadres:  info@gos.okkn.nl

       

Hoge Gouwe 107, Gouda  Wal 30, Schoonhoven   

Parochie van de H. JoH. De Doper

Rekeningnummers van de kerk: NL91INGB0000554871  of  NL56RABO0116946709

Ten name van penningmeester Oud.Kath.Kerk Gouda

Rekeningnummers van de kerk: NL32INGB0000506948 of NL74ABNA0457379448

Ten name van Oud-Katholieke Parochie van de H.Bartholomeus te Schoonhoven

Website Oud-Katholieke Parochies H.Johannes de Doper en H.Bartholomeus |Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum|

Disclaimer