Home - Groet in deze moeilijke tijd

Groet in deze moeilijke tijd 

Vanwege de kerksluiting willen de kerkbesturen van de Oud-Katholieke parochies H.Johannes de Doper te Gouda en H. Bartholomeus te Schoonhoven u laten weten dat u in deze periode niet alleen bent.

De maatregelen om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan bindt mensen noodgedwongen aan huis maakt contacten onderling moeilijk en doet kerken, scholen en bedrijven sluiten. De band die wij met elkaar hebben is echter sterk genoeg om dit te doorstaan, dankzij de gebeden die de Kerk eeuwenlang heeft gebeden in tijden van nood en dankzij de gave van de heilige Geest die de Here God geeft uit genade aan zijn geliefden. 

Daarvan mogen de teksten getuigen die wekelijks op de website zullen worden geplaatst ter bemoediging en ter overweging.

Namens het kerkbestuur H.Johannes de Doper‚ Pastoor Henk Schoon

mede namens het kerkbestuur H.Bartholomeus‚ Pastoor Richard Vroom


De Oud-Katholieke parochies van Schoonhoven en Gouda delen deze website.  

Indien u vragen heeft gebruik het contactformulier. Algemeen emailadres:  info@gos.okkn.nl

       

Hoge Gouwe 107, Gouda  Wal 30, Schoonhoven   

Parochie van de H. JoH. De Doper

Rekeningnummers van de kerk: NL91INGB0000554871  of  NL56RABO0116946709

Ten name van penningmeester Oud.Kath.Kerk Gouda

Rekeningnummers van de kerk: NL32INGB0000506948 of NL74ABNA0457379448

Ten name van Oud-Katholieke Parochie van de H.Bartholomeus te Schoonhoven

Website Oud-Katholieke Parochies H.Johannes de Doper en H.Bartholomeus |Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum|

Disclaimer