Kerkbestuur Schoonhoven

Kerkbestuur Schoonhoven

Voorzitter : pastoor drs. R.A. (Richard) Vroom 

secretaris tevens Synodaal vertegenwoordiger: dhr. H.S. Camfferman (Hans)

penningmeester: R. Luiken

Mw. E. (Erica) Vergunst-van Zoen administrateur

Voor correspondentie : secretaris@schoonhoven.okkn.nl

Website Oud-Katholieke Parochies H.Johannes de Doper en H.Bartholomeus |Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum|

Disclaimer