Unie van Utrecht

Unie van Utrecht

In de Unie van Utrecht hebben verschillende zelfstandige katholieke kerken uit Europa zich met elkaar verbonden.
Het dogma dat de opperste bestuursbevoegdheid in de kerk bij de paus berust (Vaticaans Concilie van 1870) leidde in de duitssprekende landen tot veel protest bij bisschoppen en theologen. Men richtte noodbisdommen op en zocht contact met de Oud-Katholieke Kerk in Nederland.

Voor meer informatie: http://www.utrechter-union.orgWebsite Oud-Katholieke Parochies H.Johannes de Doper en H.Bartholomeus |Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum|

Disclaimer