Home

Nieuwsbrief juli is uit

Nieuwsbrief Juli 2021

De nieuwsbrief van de parochie H.Johannes de Doper wordt samengesteld door enthousiaste parochianen. U kunt, wanneer  u in aanmerking wilt komen voor toezending uw mailadres doorgeven aan Jan Fondse pronkfondse@hetnet.nl Lees verder>>

Dankwoord

Dankwoord

Na de bijzondere eucharistieviering van het hoogfeest van Pinksteren en de persoonlijke ontmoetingen op de zaterdag ... lees verder>>


De Oud-Katholieke parochies van Schoonhoven en Gouda delen deze website.  

Indien u vragen heeft gebruik het contactformulier. Algemeen emailadres:  info@gos.okkn.nl

       

Hoge Gouwe 107, Gouda  Wal 30, Schoonhoven   

Parochie van de H. JoH. De Doper

Rekeningnummers van de kerk: NL91INGB0000554871  of  NL56RABO0116946709

Ten name van penningmeester Oud.Kath.Kerk Gouda

Rekeningnummers van de kerk: NL32INGB0000506948 of NL74ABNA0457379448

Ten name van Oud-Katholieke Parochie van de H.Bartholomeus te Schoonhoven

Website Oud-Katholieke Parochies H.Johannes de Doper en H.Bartholomeus |Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum|

Disclaimer