Nieuwsbrief zomertijd

 1. 15e jaargang Gouwe Momenten in de Sint Jan

   

  Aanstaande donderdag 5 juli is er weer een Gouwe Moment. De 15e jaargang opent met het thema Waar gaat het om? Bedenker van de Gouwe Momenten en emeritus predikant Marina Scheijgrond, bekend in Federatie Gouda leidt het eerste half uur voor Gouwenaren en voorbijkomende toeristen met meditatieve muziek, woord, stilte, een kaarsje branden en gebed. De Gouwe Momenten zijn er elke donderdag in juli en augustus van 12.00-12.30 uur in de Sint Jan. Vanaf 11.45 uur kunt u via het Zuidportaal tegenover de ingang van het Museum het koor van de kerk bereiken. Breng gerust iemand mee, iedereen is van harte welkom, de toegang is vrij!

  Namens Vieren - Raad van Kerken Gouda Jan Willem Fortuin

   

  Dienst bij de buren

  Op zondag 29 juli zijn we te gast bij de buren aan de overzijde van het water. We steken de brug over en gaan van de Hoge naar de Lage Gouwe om in de Joostkapel kerkdienst te vieren samen met de Evangelisch-Lutherse gemeente Gouda. Adres kerk: Lage Gouwe 134 te Gouda. Aanvang van de dienst is om 10.00 uur (dus niet zoals wij gewend zijn om 10.30 uur!)

   

  Traditie en moderniteit

  In leer en leven bepaalt de Oud-Katholieke kerk zich bij wat is overgeleverd al vanaf de eerste eeuwen van het Christendom en daarvóór. Het woord traditie komt van het werkwoord ‘tradere’ dat ‘overleveren’ betekent. We lezen datgene wat is overgeleverd synchroon. Een voorbeeld: als Paulus een brief schrijft aan de gemeente te Korinthe lezen wij die op een wijze dat wíj degenen zijn die hij aanschrijft. Om te kunnen leren van de traditie is het belangrijk om niet daaruit naar eigen willekeur tot ons te nemen, bijvoorbeeld alleen wat overeenstemt met de eigen smaak en beeldvorming. Tenslotte is voor de betekenis van wat ons wordt overgeleverd de context belangrijk. Te weten hoe de wereld was waarbinnen iets is overgeleverd en de wereld is waarin wij leven. Dat te weten voorkomt dat het synchroon lezen ertoe leidt dat we eigentijdse zaken, veelal van culturele en maatschappelijke aard, onverkort of ongewijzigd zouden moeten of willen overnemen.

Als je de geschiedenis van de kerk een beetje kent, zie je dat wat is overgeleverd in de loop der eeuwen niet onverkort of ongewijzigd is gebleven. Dat maakt dat wij in de kerk tegen traditie aankijken niet als tegen een monolitisch geheel, maar als tegen een rivier die stroomt en wisselt van loop.

Om te leren van wat ons is overgeleverd in de kerk is er vanaf september de mogelijkheid om op zeven avonden samen preken te lezen van Augustinus, priester en bisschop van Hippo Regius (tegenwoordig Algerije) van 354 tot 430. Als geen ander weet hij schriftteksten op een creatieve wijze, maar altijd heldere en aansprekende manier, toegankelijk te maken voor een breed publiek. Hij betoont zich in zijn preken een diepzinnig denker en een uitstekende leraar.

Welkom zijn belangstellenden, gastleden en leden van de Oud-Katholieke Parochie Gouda.

Data: donderdagavonden 30-8, 27-9, 25-10, 29-11, 31-1, 28-2, 28-3.
Aanvang: 20.00 uur, tuinkamer Hoge Gouwe 113A.
Aanmelden tot en met 23 augustus via h.schoon@live.nl

Website Oud-Katholieke Parochies H.Johannes de Doper en H.Bartholomeus |Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum|

Disclaimer