Benoeming en afscheid pastoor Schoon

Aartsbisschop van Utrecht, Joris  A.O.L. Vercammen, heeft pastoor Henk Schoon benoemd tot pastoor van de parochie H.Maria Maior te Dordrecht, met ingang van 1 maart 2018.

 Per dezelfde datum heeft de aartsbisschop pastoor Schoon eervol ontslag verleend als pastoor van de parochie van de H.Bartholomeüs te Schoonhoven.

Op zondag 25 februari 2018 is de eucharistieviering in onze Oud-Katholieke kerk aan de Wal in Schoonhoven, niet om 10.45 uur maar  om drie uur ’s middags (15.00 uur)  Voorganger is pastoor Henk Schoon. Hij neemt dan afscheid van de parochie in Schoonhoven.

Nadere informatie omtrent de benoeming en de ontstane vacature van pastoor van de parochie Schoonhoven,

zie de pas verschenen nieuwsbrief, te vinden op de website.

 

Het kerkbestuur van de parochie van de H.Bartholomeüs

Website Oud-Katholieke Parochies H.Johannes de Doper en H.Bartholomeus |Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum|

Disclaimer