Kerkbestuur Schoonhoven

Kerkbestuur Schoonhoven

pastoor drs. H.A. (Henk) Schoon,voor mail gebruik het contactformulier

secretaris tevens Synodaal vertegenwoordiger: dhr. H.S. Camfferman (Hans)

penningmeester: Mw. E. (Erica) Vergunst-van Zoen

Voor correspondentie : schoonhoven@gos.okkn.nl

Website Oud-Katholieke Parochies H.Johannes de Doper en H.Bartholomeus |Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum|

Disclaimer