Vastenmaaltijd (Gouda)

Begintijd 28 februari 2018 18:00

Eindtijd 28 februari 2018 21:15

De sobere maaltijd wordt gehouden in de Tuinkamer van Hoge Gouwe 113 Vanaf 18.00 is iedereen welkom, de maaltijd begint om 18.30 uur. Tijdens en na de maaltijd spreken we samen over enkele psalmen en de betekenis daarvan voor ons, U kunt u opgeven voor de maaltijd bij Jan Fondse of een van de kerkbestuursleden.

Website Oud-Katholieke Parochies H.Johannes de Doper en H.Bartholomeus |Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum|

Disclaimer